Blodslitet 2016 (22/10/2016)
Category: Competition
Map/area: Kråkerøy
Organiser: Fredrikstad
Country: Norway
Discipline: H40
Leg: H40
Distance: 18.28 km
Time: 133:03
Artig å løpe Blodslitet igjen etter over 20 år. Var krevende o-teknisk og fysisk, med diffust terreng men stadige små og store høydeforskjeller. Fantastisk fint på ryggene og i de åpne områdene, men også innslag av ur, høy lyng og tett skog. Overraskende lite løping på kompasskurs, var mye mikroveivalg og vanskelig å løpe rett på. Disponerte bra og godt fornøyd (bortsett fra de totalt unødvendige bommene på 5. og 6. post som skyldes dårlig fokus).
Show comments (0)
 
Blodslitet 2016 (22/10/2016) Blodslitet 2016 (22/10/2016)